Dialog om skoleudvikling

Seminar om god dialog om skoleudvikling

Er du lærer, skoleleder, kommunalpolitiker eller ansat i skoleforvaltningen? Så få inspiration til lokal dialog om skoleudvikling. Tilmeld dig seminar i enten Aarhus eller København.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2022
DLF,
KL,
Skolelederforeningen

KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen inviterer til halvdagsseminar om dialog om skoleudvikling – hvor I blandt andet får mulighed for at drøfte disse spørgsmål:

  • Hvordan skaber man gode rammer for lokalt samarbejde og dialog om folkeskolen?
  • Kan man lave en lokal version af ”Sammen om skolen”?
  • Hvordan kan en stærk lokal dialog bane vej for mere frihed til skolerne og samtidig styrke det samlede lokale skolevæsen?

Løbende dialog om skolen

På seminaret - som afholdes både i København og Aarhus - får I faciliteret en drøftelse af, hvordan I lokalt kan styrke det gode samarbejde om skoleudviklingen i jeres kommune. Et samarbejde, hvor relevante lokale aktører omkring folkeskolen har løbende dialog om, hvordan folkeskolen udvikler sig bedst muligt i jeres kommune.

Seminaret bliver afholdt den 10. november i Aarhus og den 23. november i København.

Dagen bliver faciliteret af ledelseskonsulenterne Klaus Majgaard og Line Arnmark, som har udviklet en række virksomme greb, som kommuner kan arbejde med for at forbedre dialogen om skoleudvikling.

Se video med Klaus Majgaard og Line Arnmark, der fortæller om de virksomme greb

Hvem kan deltage?

Målgruppen for seminaret er de lokale aktører på skoleområdet. Det kan være politikere, forvaltninger, skoleledere, medarbejdere samt lærerkredse og tillidsrepræsentanter. Det er ikke et krav, at alle nævnte aktører deltager, ligesom man kan vælge at tage andre lokale aktører med – fx skolebestyrelsesformænd.

Man opfordres dog til at deltage med repræsentanter for flere lokale aktører på skoleområdet, og at man lokalt koordinerer tilmeldingen.

Seminaret varer en halv dag fra kl. 12-16 i begge byer.

Tilmeld jer seminaret i Aarhus

Tilmeld jer seminaret i København

Gå på opdagelse i projektet
Dialog om skoleudvikling

Få inspiration til, hvordan I kan styrke skoleudviklingen gennem samarbejde og dialog.

Projektet bygger på erfaringer med dialog- og samarbejdsprocesser mellem forvaltninger, lærerkredse, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på skoleområdet i fire kommuner: Viborg, Nyborg, Vordingborg og Ballerup.

Gå til projektets temaside

Tilmeld jer seminaret

Tilmelding Aarhus

Dato: 10. november 2022

Tid og sted: Kl. 12-16 - DGI-Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus

Pris: 300 kr. eks. moms

TILMELD JER HER

Tilmelding København

Dato: 23. november 2022

Tid og sted: Kl. 12-16 - Radisson Blu Scandinavia Hotel,  Amager Boulevard 70, 2300 København

Pris: 300 kr. eks. moms

TILMELD JER HER