varieret skoledag

Kom til vidensdag om at skabe en mere varieret skoledag

Kommuner og skoler skal arbejde med at skabe en afvekslende og motiverende skoledag for eleverne, hvor praksisfagligheden og den understøttende undervisning styrkes. Kom og bliv inspireret til det arbejde på KL's vidensdag den 20. november.

Af Bettine Romme Andersen 18/09/2019
KL

Hvordan får de ældste elever mere praksisfaglig undervisning, og hvordan bliver kvaliteten af den understøttende undervisning løftet?

Det er nogle af de temaer, som er på dagsordenen på KL's vidensdag "Ledelse og implementering af en varieret skoledag", som bliver afholdt i København den 20. november 2019.

Vidensdagen henvender sig til forvaltninger, skoleledere og ressourcepersoner på skolerne.

Perspektiver på praksisfaglighed

På vidensdagen vil deltagerne få inspiration til, hvordan de kan gribe opgaven an med at skabe de gode rammer for folkeskolen.

Der vil være en række oplæg med konkrete erfaringer fra forskellige projekter.

Helle Munkholm Davidsen, forskningschef på VIA, vil give et overblik over viden og erfaringer med den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i folkeskolen.

Klaus Mygind fra Københavns Professionshøjskole vil sætte spot på, hvordan kommuner, erhvervsskoler og folkeskoler kan samarbejde om praksisfaglige undervisningsforløb.

Deltagerne skal også høre om, hvordan Åben virksomhed kan skabe interesse hos de unge for naturvidenskab, it og matematik, samt hvordan skolerne kan understøtte, at flere unge får øjnene op for de erhvervsfaglige uddannelser.

Inspiration til kvalitetsløft af understøttende undervisning

Nye krav til kvaliteten af den understøttende undervisning påvirker hverdagen på skolerne. Derfor vil ét oplæg handle om, hvad folkeskoleloven siger, og hvilken betydning det har for skolerne og kommunernes arbejde.

Det vil handle om elevernes perspektiv, når Danske Skoleelever fortæller om, hvordan inddragelse af elever kan skabe variation og motivation.

Mens tre oplægsholdere vil komme med perspektiver på at arbejde med at integrere bevægelse, arbejde med fleksibel organisering og tilrettelæggelse af skoledagen samt hvilke krav det stiller til lærer- og pædagoguddannelserne, hvis intentionerne i folkeskoleloven skal indfries.

Dagen sluttes af med en samtale mellem Anne Vang, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, og Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Tilmeld dig inspirationsdagen

Hvor: AFUK, Enghavevej 82B, 2450 København SV

Hvornår: 20. november kl. 9.30-15.45.

Se programmet og tilmeld dig her