Motivation i udskolingen

Invitation: Deltag i projekt om at styrke elevmotivation og trivsel

Har I på din skole lyst til at deltage i et udviklingsprojekt, hvor lærere undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge en skoledag eller et undervisningsforløb med mere varierede undervisningsformer?

Af Bettine Romme Andersen 02/06/2021
DLF,
Fremfærd,
KL

De tre sidste år i folkeskolen markerer både afslutningen på elevernes grundskoletid, men også overgangen til det nye.

Derfor er det vigtigt, at udskolingen støtter op om alle elevers læring, trivsel, lyst til at lære mere og glæde ved at gå i skole.

Eleverne i 7.-9. klasse har derfor brug for at blive mødt med alsidige, passende og varierende udfordringer.

Motivationen er faldende

Undersøgelser viser imidlertid, at en del elever mister motivationen for at gå i skole op gennem deres skoleforløb - og særligt i løbet af udskolingen.

Derfor vil et nyt Fremfærd-projekt, som KL og Danmarks Lærerforening styrer i fællesskab, sætte fokus på at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen.

Det skal ske ved, at både ledelse og lærere, med sparring fra eksperter og videnspersoner, udvikler praksis med varieret undervisning gennem afprøvninger.

Vil I deltage?

Projektet sigter efter, at 16 teams fra 8 skoler rundt om i landet tilmelder sig.

Hver af de 8 skoler deltager med ledelse (fx pædagogisk leder med ansvar for undervisning i udskolingen) og to teams af lærere (fx klasseteam, fagteam eller årgangsteam).

Det er vigtigt, at deltagelsen i projektet sker efter fælles aftale mellem ledelse og lærere, som sammen forpligter sig til at prioritere deltagelsen og deltage aktivt i de møder og aktiviteter, som projektet består af.

Hvad skal I lave i projektet?

Udviklingsprojektet vil bestå af aktionslæringsforløb, hvor deltagerne sammen med eksperter inden for aktionslæring og didaktik planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning.

Aktionslæringsforløbene tilrettelægges med en høj grad af stilladsering for at sikre, at der sker reel udvikling af praksis og for at give de deltagende teams og ledelser konkrete og anvendelige erfaringer med varieret undervisning, at udviklingen kan forankres i organisationen, når projektet er slut.

Udviklingsprojektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og eksperter med stor viden inden for undervisningspraksis i udskolingen.

Det er gratis at deltage, og tilmeldingsfristen er den 30. juni i år.

Gå til tilmelding

Hvornår går projektet i gang?

I oktober 2021 lyder startskuddet med en opstartsworkshop, hvorefter der planlægges aktioner og besøg på skolerne, når det passer den enkelte skole i perioden november 2021-maj 2022. Projektet rundes af med en fælles afslutningsworkshop i juni 2022.

LÆS OGSÅ: Elevers motivation og trivsel i udskolingen skal have et boost

Spørgsmål til projektet

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til chefkonsulent i KL Stine Juul Knudsen, på mail stjk@kl.dk eller uddannelsespolitisk konsulent i DLF, Jan Bauditz, på mail jba@dlf.org.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Tilmelding

Hvis I er interesseret i at deltage i udviklingsprojektet, som er gratis, kan I tilmelde jer her:

Tilmeld jer projektet Elevmotivation i udskolingen

Frist for tilmelding er onsdag den 30. juni 2021.

Kort om ”Styrket elevmotivation i udskolingen”

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Det skal ske gennem et udviklingsprojekt, der undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge en skoledag, et undervisningsforløb eller en undervisningslektion med mere varierede undervisningsformer og med afsæt i viden om, hvad der skaber motivation hos eleverne i udskolingen.

Udviklingsprojektet løber frem til 2022 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).