SPARK

Stillingsopslag: Erfaren konsulent til SPARK

Vil du være med til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser i fokus? Og har du erfaring med at samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter på alle niveauer?

Af VPT 30/06/2021

Vi søger dig, der:

 • Har en bred viden og erfaring fra teori og praksis med dialog- og læringsprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø
 • Har praktisk erfaring med at gennemføre og understøtte medarbejderinddragende forløb, både i mindre og i større grupper
 • Står godt i rollen som procesfacilitator og mødeleder, både i den lille gruppe på en arbejdsplads og ved større arrangementer med mange deltagere
 • Har en bred viden og erfaring med psykiske arbejdsmiljøproblematikker inden for flere af de følgende 6 temaer
  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejde og interne konflikter
  • Vold og trusler fra borgere
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse (fx stor arbejdsmængde og tidspres)
  • Chikane (krænkende handlinger) herunder mobning og seksuel chikane
  • Alene-arbejde
 • Har viden og erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og med MED-systemet
 • Har viden og erfaring med arbejdet i den kommunale organisation med mange professioner og en høj grad af borgerkontakt
 • Er fagligt reflekteret og vil bidrage til SPARKs faglige udvikling
 • Kan arbejde selvstændigt og stå alene i komplekse situationer på arbejdspladserne, og samtidig være en del af et kollegialt fællesskab
 • Trives med at arbejde hjemmefra, og noget af tiden løse opgaver alene, hvor kolleger og leder er på distancen
 • Har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau
 • Gerne er bosiddende i Jylland eller på Fyn

Vi forventer, at du både arbejder godt selvstændigt med egne forløb på de enkelte arbejdspladser, og i samarbejde med kolleger om fælles opgaver, hvor nogle opgaver skal udvikles undervejs, imens vi løser dem.

Dine opgaver
Du skal være i dialog med mange forskellige faggrupper i kommunerne, hvor du skal kunne lytte, spørge ind og understøtte refleksion hos medarbejderrepræsentanter og ledere, så de opbygger kompetence til sammen at handle og skabe lokal dialog om psykisk arbejdsmiljø.

Du evner at tilpasse SPARKs tilbud til de enkelte arbejdspladsers behov. I SPARK er vi inspireret af bl.a. aktionslæring, grafisk facilitering og anvender mange forskellige tilgange til procesfacilitering. Vi benytter os bl.a. af brancherelevante værktøjer og dialogmetoder, som udvikles i partssamarbejdet omkring psykisk arbejdsmiljø.

Du kan se dig selv være en del af og bidrage fagligt relevant til udviklingen af SPARK i samarbejde med dine kolleger. Aktuelt arbejdes der med at udvikle nye tilbud som netværk, en mere strategisk kommunikations- og spredningsstrategi og -praksis, samt tilbud der i endnu højere grad understøtter TRIO og MED-udvalgs proceskompetencer.

I SPARK får du:

 • Spændende arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med udvikling af de kommunale arbejdspladsers psykiske arbejdsmiljø
 • Mulighed for at bidrage til udviklingen af nye tilbud, herunder netværk
 • En arbejdsplads med et fagligt fællesskab inden for psykisk arbejdsmiljø
 • Rum for afprøvning af forskellige redskaber i procesfacilitering
 • Løbende kompetenceudvikling herunder fælles supervision med kolleger i SPARK
 • Løbende specialisering i facilitering og procesledelse
 • Kursus i og praktisk arbejde med grafisk facilitering
 • Et stort netværk i kommunerne og blandt parterne
 • Et selvstændigt job, hvor du i høj grad selv tilrettelægger dit arbejde


Om SPARK
SPARK er et kommunalt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø og står for ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne”. 

SPARKs målgruppe for indsatserne er MED-udvalg på alle niveauer og TRIO (ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter), fordi det er i det daglige samarbejde om kerneopgaven, at arbejdsmiljøet skabes og vedligeholdes.

SPARKs formål er at skabe dialog, styrke samarbejdet og handling lokalt. Vi laver forløb, som kan være et samarbejde med et lokalt MED-udvalg eller TRIO på den enkelte arbejdsplads. Det kan også være et Hovedudvalg, der ønsker et forløb på et mere strategisk niveau, hvor flere MED-udvalg eller TRIO’er indgår.

KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2015 en arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø og etablerede, som et centralt element heri, SPARK. SPARK har eksisteret siden 1. februar 2016. SPARK er senest blevet forlænget i forbindelse overenskomstforhandlingerne i 2021 og foreløbig indtil udgangen af 2024.

Dine ansættelsesforhold
Stillingen kræver, at du rejser rundt til arbejdspladser primært i Jylland og på Fyn, og vi vil prioritere ansøgere der er bosiddende her. Derudover skal du deltage i et antal fællesmøder hver måned på SPARKs kontor i København. Kørekort og egen bil vil være en fordel.

Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en fast ansættelse som følger overenskomstperioden. Løn og øvrige vilkår fastlægges efter gældende hus-overenskomst med KL.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte:
SPARKS sekretariatsleder Marlene Schoop i uge 26+28+32
Konsulent Annette Øhlers i uge 26+27.
Konsulent Mille Trøst Simonsen i uge 26+27
Du kan også læse mere om SPARK på www.sparkweb.dk.

Samtaler
Første samtale vil blive afholdt torsdag den 19. august 2021 i Aarhus, hvor vi udvælger til anden samtale. Den bliver afholdt torsdag den 26. august 2021 i København. Der vil blive anvendt test mellem første og anden samtale.

ANSØG HER

Har du spørgsmål til stillingen?

Marlene Schoop - uge 26+28+32

Sekretariatsleder

E-mail

3057 1105

Annette Øhlers - uge 26+27.

Konsulent

E-mail

2966 6335

Mille Trøst Simonsen - uge 26+27

Konsulent

E-mail

3057 1834

 

ANSØG DIGITALT HER