Tre roller på biblioteket

Få inspiration til, hvordan jeres bibliotek løfter de nye opgaver.

Af Fremfærd 12/11/2015
Fremfærd
http://prezi.com/g7debz8siupq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Landets folkebiblioteker går igennem forandringer. Når der sker ændringer, betyder det ofte, at nye opgaver kommer til, og at andre forsvinder. De nye opgaver kræver også nye roller. Men hvad indebærer forandringerne helt konkret, og hvad er det for nogle roller, der er brug for nu?

KL og HK Kommunal har i regi af Fremfærd Bruger udarbejdet et inspirationsmateriale og et ”hjælp-til-selvhjælps-materiale” i form af en let og tilgængelig Prezi af 15 minutters varighed. Prezien giver dig fakta og små interviews med ledere og medarbejdere fra udvalgte biblioteker.

I prezien bliver der samtidig sat fokus på tre udvalgte roller, der dækker nogle af de nye udfordringer og krav i biblioteksverdenen. De tre roller er Performeren, Frivilligkoordinatoren og Eventmageren.

I materialet indgår også forslag til spørgsmål, der kan sætte drøftelser i gang tilpasset forholdene hos jer.

På den måde kan materialet bruges såvel på et personalemøde som på et personaleseminar eller som led i et længerevarende forløb.

Klik på prezien og få inspiration til, hvordan jeres bibliotek kan klare forandringerne.

Det kan I bruge materialet til
  • Få sat ord på nye roller og kompetencer på bibliotekerne
  • Brug materialet som oplæg for samtale mellem ledere og medarbejdere om opgaver og kompetencer nu og i fremtiden
  • Brug materialet som oplæg til et personalemøde eller en personaledag
Om Nye roller på biblioteket

Projektet er finansieret af Fremfærd Bruger og udført i samarbejde mellem KL og HK Kommunal.

Læs mere om Fremfærd Bruger her.