Basiskompetencer

Basiskompetencer

Alle medarbejdere i jobcentrene skal have en række basiskompetencer, som de faglige profiler bygger ovenpå.

Af Fremfærd 05/03/2018

På fagprofiler.dk er der udviklet seks faglige profiler for medarbejdere i fremtidens beskæftigelsesindsats. Profilerne afspejler centrale behov for kompetencer og fagligheder i dag og i de kommende fem år.

De seks faglige profiler skal betragtes som specialiserede faglige roller i beskæftigelsesindsatsen. De indeholder derfor ikke mere generelle basiskompetencer, som alle medarbejdere i et jobcenter i forskellig grad skal have afhængig af roller og opgaver.

Nedenfor kan du se en række af de basiskompetencer. Det kan f.eks. være: 

 • Anvende fagsystemer og andre relevante teknologier.
 • Arbejde indenfor lovens rammer og forvalte myndighedsrollen kompetent og hensigtsmæssigt ved brug af gældende ret samt udøvelse af fagligt skøn
 • Arbejde med afsæt i gældende politiske prioriteringer.
 • Arbejde systematisk og metodebevidst.
 • Beherske dansk både mundtligt og skriftligt.
 • Beherske relevant lovgivning.
 • Forstå, hvad adfærd og forskelle i blandt andet evner, personlighed og motivation samt psykiske udfordringer og lidelser betyder for beskæftigelsesindsatsen.
 • Gennemføre professionelle jobrettede samtaler.
 • Kende til og indgå i dialog med de specialekompetencer og -opgaver, der er adgang til i jobcentret og tilknyttede institutioner.
 • Skabe løsninger sammen med borgerne, der tager hensyn til samfundets krav, muligheder på arbejdsmarkedet samt borgerens muligheder og ønsker.
 • Tilrettelægge forløb med ledige borgere, hvor behovet er styrket fokus på job og jobrettet opkvalificering under hensyn til det lokale arbejdsmarked.
 • Tilrettelægge indsatser, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job.
 • Tilrettelægge sammenhængende forløb med de ledige ud fra den enkel-tes behov for rådgivning og indsats.
 • Udrede ledige borgeres beskæftigelsesmæssige problemstillinger.
 • Udvælge indsatser med dokumenteret virkning på et generelt eller specialiseret niveau.
 • Varetage et praktisk koordinerende ansvar og bestyre den enkelte bor-gers sag fra et myndighedssynspunkt.

Listen af basiskompetencer er ikke udtømmende, men er eksempler på kompetencer afspejlet i de forventninger, der generelt stilles til medarbejdere på området. Ovenpå disse basiskompetencer kan medarbejdere efter behov udvikle evner indenfor seks faglige profiler, som du kan klikke dig videre i. 

Muligheder for kompetenceudvikling: basiskompetencer

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Basiskompetencerne. 

Udbud af akademi- og diplommoduler:    

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser
Læs mere om tilbuddet hos Metropol

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser
Læs mere om tilbuddet hos Metropol

Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser
Læs mere om tilbuddet hos Metropol

Organisering af beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser
Læs mere om tilbuddet hos Metropol 

Det personlige lederskab
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Odense, Aalborg, kr. 8.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Coaching
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Randers, kr. 10.200 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Kommunikation
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Aalborg, kr. 8.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen 
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Absalon, Næstved, kr.10.000 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter og A-kasser 
Læs mere om tilbuddet hos PH Absalon 

Beskæftigelse og samfund
Diplomuddannelse modul/5 ECTS, åben uddannelse
Udbudssted og pris: VIA UC, Aarhus, kr.7.200 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere 

Læs mere hos VIA UC

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

Aktiv beskæftigelsesindsats for nyansatte og andre på beskæftigelsesområdet
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Aalborg, Odense, kr. 1995 pr. deltager
Målgruppe: Nyansatte i beskæftigelsesindsatsen både myndighed og udfører; andre professionelle, der har snitflader med beskæftigelsesindsatsen
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Hvornår er sygedagpengesagen tilstrækkeligt oplyst?
1 dag, åbent udbud
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Aalborg, Odense, kr. 2675 pr. deltager
Målgruppe: For dig der er ny i sygedagpenge-indsatsen eller vil have et brush up
Læs mere om tilbuddet hos COK  

Mentorskab i praksis i beskæftigelses-, social- og ungeindsatsen
1 dag, åbent udbud
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Odense, kr. 1995 pr. deltager
Målgruppe: Mentorer i beskæftigelse-, social- og/eller ungeindsatsen
Læs mere om tilbuddet hos COK  

Samtaleteknikker i den jobrettede samtale
1 dag åbent udbud eller 2 dg. rekvireret
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Odense – Målgruppe: Sagsbehandlere og rådgivere i jobcentre og A-kasser
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Psykologi og kommunikation
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Vejen, Århus, Aalborg, Holstebro, Esbjerg, Aabenraa, kr. 12.750 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere med administrative funktioner
Læs mere om tilbuddet hos COK

Forvaltning i kommuner og regioner
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Vejen, Århus, Aalborg, Holstebro, Esbjerg, Aabenraa, kr. 12.750 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere med administrative funktioner
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Beskæftigelsesområdet – den borgerrettede indsats
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Vejen, Århus, Aalborg, kr. 12.750 pr. deltager
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Beskæftigelsesområdet – de komplekse sager 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/5 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Århus, kr. 6.375 pr. deltager
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, koordinerende sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos COK  

Redskaber til optimering af jobafklaringsforløb
1 dag, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Alle der arbejder med jobafklaringsforløb
Læs mere om tilbuddet hos CABI 

Bliv skarp på brugen af handicapkompenserende ordninger
1 dag, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Alle sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Ny på fleksjob?
1 dag, åbent udbud
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Ny viden til erfarne fleksjobmedarbejdere
1 dag, åbent udbud
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Skriftlighed for virksomhedskonsulenter
1 dag, rekvireret
Udbyder: CABI – Målgruppe: virksomhedskonsulenter
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Skriftlighed for virksomhedskonsulenter
1 dag, rekvireret
Udbyder: CABI
Målgruppe: virksomhedskonsulenter
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Skræddersyede uddannelsesforløb
Udvikles i tæt samarbejde med arbejdspladsen og kan give et samlet kompetenceløft til en arbejdsplads, så medarbejderne får fælles faglig viden og indarbejder nye arbejdsgange og metoder. Gennem skræddersyet kompetence- og metodeudvikling på arbejdspladsen kan medarbejdere opnå kompetencer og udvikle metoder til at løfte organisationens strategiske mål
Varighed: aftales
Udbyder: UC Lillebælt
Målgruppe: beskæftigelsesmedarbejdere
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Redskaber og metoder i forhold til rollen som myndighed/mentor, tværfaglighed og den motiverende samtale 
Varighed: 1½ dag, rekvireret forløb 
Udbyder: PH Absalon, Roskilde 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter 
Få mere at viden: Maria Sprogøe, tlf.: 7248 2983

Redskaber og metoder i forhold til rollen som myndighed/mentor, tværfaglighed og den motiverende samtale 
Varighed: 1½ dag, rekvireret forløb 
Udbyder: PH Absalon 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter 
Få mere at viden: Maria Sprogøe, tlf.: 7248 2983

Skræddersyet kompetenceudviklingsforløb
Flere borgere med handicap i beskæftigelse. Undervisningsblokkene har temaerne: Ledelse og styring, samarbejde på tværs af den kommunale organisation, samarbejde med virksomheder og handicaporganisationer, psykiske lidelser i sagsbehandlingsperspektiv, evidensbaserede metoder i socialfaglig arbejde og lovgivning på beskæftigelses- og socialområdet 
Rekvireret, varighed 2-4 dage. 
Udbyder: PH Absalon 
Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder på beskæftigelses- og socialområdet 
Få mere at viden: Kirstine Sandø, tlf.: 7248 2026

Diplomuddannelse:    

Socialformidling
Diplomuddannelse/60 ECTS
Udbudssted og pris: se læs mere
Målgruppe: kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver
Læs mere om uddannelsesn på uddannelsesguiden

Professionsbacheloruddannelser:

Offentlig administration
Professionsbacheloruddannelse/210 ECTS
Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden

Socialrådgiver
Professionsbacheloruddannelse/210 ECTS
Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden
 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene
Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Læs mere om projektet her