6 trin

Seks trin til samskabt styring

Når man vil skabe bedre styringsløsninger, der gavner kerneopgaven, så er det en fordel at tage alle, der er berørt af styringen med i arbejdet. Læs her om metoden samskabt styring, som flere kommuner allerede arbejder med.

Af Fremfærd 03/10/2018
Fremfærd

Samskabt styring er en metode til at udvikle bedre styring til gavn for kerneopgaven og borgerne gennem involvering af chefer, ledere og medarbejdere på tværs af hele styringskæden.

Kommunerne kan bruge metoden til at ’rydde op’ i den styring, som ikke giver mening, forstyrrer medarbejderne i deres arbejde eller undergraver motivationen. De kan f.eks. bruge den:

  • til at ændre arbejdsgange, procedurer og regler.
  • til at kvalificere større styringsmodeller
  • til at implementere nye styringskrav på et forvaltningsområde eller på en institution

I alle tilfælde handler det om, at styringen skal bidrage mest muligt til arbejdet med kerneopgaven.

Princippet i samskabt styring er, at de ledere og medarbejdere, der har ”aktier” i en given styring, skal involveres i at undersøge, udvikle og implementere meningsfuld styring, der understøtter arbejdet med kerneopgaven.

Forenklingens fire F'er

Når man arbejder med styring, kan man tage udgangspunkt i "De 4 F'er".  Det handler om at:

  • Fjerne overflødig og forældet styring
  • Forandre styring, der ikke fungerer optimalt
  • Forankre den styring, der ikke kan ændres
  • Fastholde (og få øje på) styring, der bidrager til opgaveløsningen

Læs mere om forenklingens fire F’er

Involveringen kræver ressourcer og tager tid, men erfaringerne fra en række kommuner, som Fremfærd har arbejdet sammen med, viser, at det er godt givet ud. Styringsløsningerne bliver bedre og nyder bred opbakning.

Man kan arbejde med samskabt styring på forskellige måder. Man kan vælge en tilgang med fokus på at plukke de lavthængende frugter, eller man kan vælge en mere omfattende og systematisk tilgang, hvor man fokuserer på komplekse styringsmodeller eller styringsudfordringer. Uanset ambitionsniveau og udfordringer, så skal metoden skræddersyes til det område, den kontekst og de udfordringer, der skal håndteres.

Samskabt styring kvalificerer styringsløsninger

Når ledere og medarbejdere bliver involveret i at udvikle bedre styring, viser erfaringerne, at deres viden fra praksis kvalificerer styringsløsningerne og gør risikoen for børnesygdomme mindre, når de skal implementeres. For eksempel kan involveringen af medarbejdere på tværs af fag og områder medvirke til, at styringsløsningerne understøtter det fælles arbejde. Samtidig styrker involveringen ejerskabet og opbakningen til styringsløsningerne, så de virker hurtigere, bedre og efter hensigten.

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

 

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?

 

Gå til siden Samskabt styring

Hvad er Samskabt styring, og hvordan gør man? Læs og se meget mere om Samskabt styring.

Download værktøjerne, og læs om arbejdspladser, der har arbejdet med metoden. 

Gå til samskabtstyring.dk