Mindre bøvl og mere mening

Få hjælp til at komme i gang med Samskabt styring

Seks-otte kommuner kan nu få støtte fra Fremfærds konsulenter til at sætte gang i deres eget forløb med Samskabt styring.

Af Fremfærd 24/09/2020
Fremfærd

Vil I gerne kigge jeres styring igennem, fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange eller forandre regler, dokumentation eller rutiner? Vil I gerne sikre, at den proces er forankret internt?

En række kommuner har gode erfaringer med Samskabt styring – en metode, hvor medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger og arbejdspladser arbejder sammen om at pege på, hvad der bøvler og finde løsninger på det.

Fremfærd har gennem flere år sammen med kommuner og med inspiration fra forskning udviklet en metode til netop det, og Fremfærds konsulenter vil nu stå til rådighed for seks-otte kommuner eller områder i kommuner, der gerne vil i gang.

- Fra vores samarbejde med kommuner og fra de forskere, der har fulgt Samskabt styring i kommunerne ved vi, at Samskabt styring kan bidrage til at skabe mere mening og fokus på kerneopgaven ved at fjerne det, der bøvler til gavn for alle - både medarbejdere, borgere og virksomheder. Det kræver fælles indsats og engagement. Og når Samskabt Styring lykkes, så er det en måde at løfte opgaven med at afbureaukratisere og skabe mere nærhed i medarbejdernes løsninger til borgerne, siger Tanja Bjørn, der er den ene af Fremfærds konsulenter, som vil assistere deltagerkommunerne.

Hjælpen er gratis

Igangsætningsstøtten med konsulenterne tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune alt efter ønsker og behov. Hjælpen er gratis, men de udvalgte kommuner forpligter sig til at være vært for et åbent-hus-arrangement og til at fortælle andre kommuner om deres erfaringer og resultater.

Den hjælp, som de deltagende kommuner kan forvente er af typen hjælp-til-selvhjælp. Noget af det centrale i Samskabt styring er nemlig, at den involverende tilgang til forenkling bliver en del af kulturen på arbejdspladserne.

- Vi hjælper i gang og lærer fra os, og målet med igangsætningshjælpen er, at de deltagende arbejdspladser og kommuner tager ejerskab, og at Samskabt Styring bliver en måde at arbejde på frem for et projekt, der slutter, når vi går ud ad døren, fortæller Alice Holmberg.

Hør mere om, hvordan I kan få hjælp af Fremfærd til at komme i gang med Samskabt styring ved at kontakte konsulenterne Alice Holmberg og Tanja Bjørn.

 

Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe dig

Kontakt os, hvis I vil høre mere om Samskabt Styring og få mindre bøvl og mere mening på din arbejdsplads. 

Tom Bjerregaard, specialkonsulent, FOA:
Tlf: 46972594, email: tob001@foa.dk

Lone Englund Stjer, chefkonsulent, Komponent:
Tlf: 87796361, email: los@komponent.dk

 

Gå til siden Samskabt styring

Hvad er Samskabt styring, og hvordan gør man? Læs og se meget mere om Samskabt styring.

Download værktøjerne, og læs om arbejdspladser, der har arbejdet med metoden. 

Gå til samskabtstyring.dk