Kom med på webinar om onboarding

Invitation: Nøglen til en god start for nye medarbejdere

Få helt nye redskaber til onboarding af nyuddannede på gratis webinar.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/03/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Mange offentlige arbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Derfor inviterer Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening nu til webinar for at dele de gode erfaringerne fra et projekt om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere. 

En god onboarding er første skridt til fastholdelse

Hyppige medarbejderskift koster mange ressourcer og skaber uro. Vi ved, at medarbejdere, der har været gennem et godt onboarding program, bliver længere i organisationen og hurtigere føler sig fagligt kompetente.

Det får I på webinaret

•    Konkrete erfaringer fra arbejdspladser der har deltaget i projektet
•    Redskaber til at genstarte jeres onboardingsproces 
•    Viden om den nye generation af medarbejdere der er på vej ud på arbejdsmarkedet
•    Inspiration til nytænkning af mentorrollen
•    Reflektionsspørgsmål I selv kan bruge til at nytænke jeres eget onboardingsforløb på arbejdspladsen

Se det sammen og arbejd videre

Hvis I som arbejdsplads gerne vil udvikle bedre onboardingforløb for jeres nye medarbejdere, så anbefaler vi, at I ser webinaret sammen og efterfølgende arbejder med reflektionsspørgsmålene. Dette kan være en god start på processen og den videre brug af redskaberne.

Tilmelding

Webinaret finder sted 12. maj kl 9-10. Vi anbefaler, at I sætter 2 timer af efter webinaret til at arbejde videre med reflektionsspørgsmålene sammen.

Hvem er webinaret interessant for?

Webinaret tager afsæt i arbejdspladser med nyuddannede socialrådgivere, men problemstillingerne og løsningsforslagene vil være genkendelige og relevante for andre offentlige arbejdspladser, særligt indenfor det administrative område.

Om Nøglen til en god start

I projektet Nøglen til en god start har man set på, hvordan arbejdspladser kan give nye medarbejdere en god start på arbejdslivet ved at stille skarpt på introforløb og mentorordninger.

Projektet retter sig mod nyuddannede socialrådgivere, der begynder på deres første job, men flere pointer er lige så relevante for nyansatte i andre professioner.

Nøglen til en god start