Kom godt i gang

Alenearbejde i specialteam - kom godt i gang

Kan I lade jer inspirere af Rødovre Kommunes erfaringer med at samle alenearbejde med udadreagerende borgere i særlige specialteam? Her er en række refleksionsspørgsmål samt links til at komme videre.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 4. Specialteam - kom godt i gang 
 • Diskuter de udfordringer man som medarbejder kan møde, når man arbejder alene med en borger/ i en borgers hjem?
 • Har du oplevet borgere, som du ikke ønsker at være alene med / besøge?
 • Hvilke grunde var der til din modstand?
 • Har du /I talt sammen om, hvad I gør, hvis I oplever problemer hos en borger?
 • Har I skabt en fælles procedure for at undgå en eventuel konfrontation med borgeren?
 • Reflekter over fordele/ulemper, ved den måde, man arbejder alene på i Specialteamet i Rødovre.
 • Hvad er det mest spændende ved dette teamarbejde? Og forudsætningen?
 • Hvilken betydning har det tværfaglige samarbejde omkring borgeren for både medarbejdere og borgere?
 • Er der noget i denne tilgang/metode, der inspirerer jer?
 • Hvad er det mest udfordrende ved metoden?
 • Hvis I benyttede denne metode i forhold til jeres borgere – fx havde et Specialteam, hvordan ville det så være for jer som medarbejdere /borgere?
 • Hvad kræver det af medarbejdere og ledelse at implementere denne metode?
 • Hvordan oplever du denne tilgang/ metode – set i forhold til sikkerhed – arbejdsmiljø?
 • Og i forhold til forebyggelse og nedbringelse af vold/krænkelser?
Metoder mod vold > Håndtering > 4. Specialteam - kom godt i gang