Kom godt i gang

Safewards - kom godt i gang

Safewards er i brug i Psykiatrien i Region Syddanmark og i gang med at blive implementeret i socialpsykiatrien samme sted. Her er en række refleksionsspørgsmål og links som inspiration til en diskussion om, hvorvidt metoden også er noget for jer.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Safewards - kom godt i gang

Safewards-metoden består af 10 simple relationsskabende tiltag/interventioner der forebygger konflikter og brugen af magtanvendelser. I kan se listen her

 • Metoden er udviklet inden for hospitalspsykiatrien. Hvilke tanker har I om at indføre Safewards i andre sektorer?
 • Hvad tænker I om tankerne bag?
 • Hvilke interventioner tror I ville være enklest at indføre hos jer?
 • Ville I kunne lade jer inspirere af tankerne bag Safewards i forhold til jeres arbejdsplads
 • På Syrenparken er de begyndt med interventionen ” Lær hinanden at kende” - en mappe med informationer om medarbejdere og beboere og deres interesser. Mappen ligger fremme, så alle kan læse i den.
 • Diskuter hvad I mener om sådan en mappe?
 • Hvilken betydning kan det have at kende hinanden, kende til hinandens private interesser? Er det for privat? Overskrider det grænsen mellem den fagprofessionelle og privatpersonen?
 • En anden intervention i Safewards hedder ”Positive ord” Det betyder at personalet altid skal sige noget positivt om borgeren ved overlap og i rapportsituationer. For at fremhæve eller skabe opmærksomhed omkring borgerens ressourcer.
 • Hvad tænker  I om det tiltag?
 • Gør I det hos jer?
 • Hvis ikke – hvad vil det betyde i jeres regi at positive ord om borgeren var en naturlig og klar forventning til personalet i overlap/rapporter?
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Safewards - kom godt i gang