Kom godt i gang

Feedback Informed Treatment - Kom godt i gang

Kan I lade jer inspirere af Tuesten Huses erfaringer med Feedback Informed Treatment? Her er en række refleksionsspørgsmål samt links til at komme videre.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. FIT - Kom godt i gang

Feedback Informed Treatment tager udgangspunkt i 8 spørgsmål til borgeren, der rutinemæssigt stilles og besvares af borgeren ved begyndelse og slutning på hver samtale. Metoden ser enkel ud. Hvad tænker du / I kan være det svære ved denne metode?

  • Beder I nogensinde borgerne om at vurdere eller evaluere jeres indsats?
  • Hvilken betydning mener I det kan have at bede om borgerens input på denne strukturerede måde?
  • Er der noget i denne tilgang/metode, der overrasker/inspirerer jer?
  • Hvilken betydning i forhold til voldsforebyggelse har det, at borgeren føler sig hørt, forstået, medinddraget og anerkendt i relationen til medarbejderne?
  • Hvad ville det kræve af jer på jeres arbejdsplads og med jeres borgersammensætning at benytte denne tilgang?
  • Kunne I forestille jer at undersøge Feedback Informed Treatment nærmere med henblik på selv at indføre metoden eller dele af den?
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. FIT - Kom godt i gang