Kom godt i gang

BVC/Mestringsskema - kom godt i gang

På Kysten har man gode erfaringer med kombinationen af Brøset Violence Checklist og Mestringsskemaet. Kan I lade jer inspirere af deres erfaringer på jeres arbejdsplads? Her er en række refleksionsspørgsmål til diskussion samt relevante links.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 4. BVC/Mestringsskema - kom godt i gang

BVC (Brøset Violence Checklist) og MESTRINGSSKEMA er to meget forskellige metoder. BVC er et risikovurderingsredskab, og Mestringsskemaet en borgerinddragende metode, der ifølge Søren Larsen, leder på bostedet Kysten, kompletterer hinanden.

  • Diskuter med hinanden hvad de 2 metoder i kombination med hinanden kan?
  • Sikkerhed og struktur er nøgleord på Kysten. Her improviseres ikke. Stort set alt er rammesat og foregår struktureret. Formålet er at gøre tingene ukomplicerede - efter devisen at desto nemmere det er for en medarbejder at forstå og udføre sin opgave, desto mere sikkert bliver det.
  • Er I enige i denne tilgang?
  • Søren Larsen, leder på Kysten er glad for mestringsskemaet. “Når man læser en borgernes sagsakter igennem, finder man typisk intet om, hvad dette menneske kan. Her læser man om alle borgerens udfordringer, om alt det vedkommende ikke magter, om alle deres livs nederlag, så mestringsskemaet giver os et nyt blik på borgeren”, siger han. Diskuter dette fokusskifte i behandlingen - betydningen af at finde, se og beskrive det borgeren mestrer - er det blot varm luft - eller har det en reel betydning?
  • Ændrer det noget i hverdagen som medarbejder ?
  • Hvilket menneskesyn ligger bag de 2 metoder ?
  • Hvordan påvirker de 2 forskellige menneskesyn /udgangspunkter medarbejderens syn på borgeren?
  • “Alle mennesker opfører sig ordentligt, hvis de kan”, siger tillidsrepræsentant på Kysten, Roar Nielsen. “Alle handlinger skal derfor ses som et forsøg på mestring af en situation. Det gælder også de handlinger, der er uacceptable, set ud fra vores målestok. Det er vores job og pædagogiske opgave at forsøge at hjælpe borgeren med at finde mere hensigtsmæssige handlemuligheder”.
  • Diskuter denne tilgang /filosofi.
Metoder mod vold > Håndtering > 4. BVC/Mestringsskema - kom godt i gang