Feedback Informed Treatment - Sådan gjorde vi

Leder af Tuesten Huse, Kenneth Sandell Henriksen, fortæller her om erfaringerne og overvejelserne i forbindelse med at indføre Feedback Informed Treatment.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 3. FIT - Sådan gjorde vi
VIDEO 1: Projektet begyndte som "Top down"...

På mange måder var timingen rigtig dårlig for både leder og medarbejdere på Tuesten Huse, da de blev introduceret til Feedback Informed Treatment.

Da først projektet kom i gang, var det med inddragelse af TRIO fra begyndelsen.

TRIO blev faktisk udvidet, da en af borgerne "inviterede sig selv med" til et møde om implementeringen - og han er forblevet der lige siden.

Skemaerne i Feedback Informed Treatment må ikke ændres - men i selve brugen af metoden bliver der taget hensyn til borgerens behov og ønsker.

Det er vigtigt at stole på den vej, man går - også selv om der kan være pres fra omverdenen.

Det er det lange, seje træk, når man indfører en ny metode, og her skal tiden ikke måles i måneder men i år.

Kom godt i gang

Kunne Feedback Informed Treatment være noget for jer på jeres arbejdsplads? På næste side kan I finde spørgsmål til refleksion og diskussion samt relevante links.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 3. FIT - Sådan gjorde vi