Risikoadfærd eller ej? Trafiklys i praksis

Botilbuddet Kingstrup under Region Syddanmark har arbejdet med risikovurderingsværktøjet Trafiklys siden 2014. Her kan I møde TRIO og se, hvordan metoden bliver brugt i praksis.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 2. Trafiklys i praksis

Kingstrup har 16 pladser og er et højt specialiseret tilbud til borgere over 18 år, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Tilbuddet omfatter længerevarende botilbud § 108 eller midlertidigt botilbud §107. Borgerne på Kingstrup kan have tab af sociale færdigheder, nedsat initiativ og evne til at handle selvstændigt. De kan også have problemer med hukommelse og konsekvensberegning og med at kontrollere impulser og affekt.

Kingstrups personale er uddannet i neuropædagogik, som er den gennemgående metode på tilbuddet. I 2014 implementerede man risikovurderingsværktøjet Trafiklyset.

- Fra at hver medarbejder havde sine metoder til at håndtere kritiske situationer, fik vi skabt nogle rammer omkring det. Vi fik en ensartet tilgang og det blev tydeligt for enhver, hvad der gør, at vi skalerer den enkelte borger i enten grøn, gul eller rød, fortæller socialpædagog og tillidsrepræsentant Lars Dybbro

I dag risikovurderes alle borgere på Kingstrup systematisk med Trafiklyset. Trafiklyset er en del af fagligheden og af det pædagogiske arbejde. Risikovurderingen foretages ikke alene for medarbejdernes sikkerhed, den foretages for at understøtte og skabe bedst mulig trivsel, tryghed og sikkerhed for borgerne, så de mestrer deres hverdag bedst muligt med de evner og potentialer de har. På Kingstrup arbejdes der efter rehabiliterende principper, kerneopgaven består i, at borgerne oplever et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt og i at fastholde deres funktionsniveau længst muligt.

Hverdagen er lagt i faste, genkendelige rammer med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, for at skabe tryghed og ro hos den enkelte borger.

På næste side kan du høre afdelingsleder Nethe Junkerby Larsen fortælle om erfaringerne med at implementere Trafiklys.

Metoder mod vold > Håndtering > 2. Trafiklys i praksis