Alenearbejde i specialteam - i praksis

I Rødovre løser et specialteam de hjemmeplejeopgaver, der er vanskelige at varetage for den almindelige hjemmepleje, fordi borgerne har komplekse problemer og kan være verbalt eller fysisk udadreagerende.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 2. Specialteam i praksis

I Rødovre har man siden 2009 haft et specialteam, der arbejder med en særlig gruppe borgere i eget hjem under hjemmeplejen. Alle medarbejdere i Specialteamet i Rødovre har fået pædagogiske værktøjer og uddannelse i kommunikation og konflikthåndtering, fordi borgerne de skal hjælpe, er udfordrende at arbejde sammen med og kan være både udadreagerende og uforudsigelige.

- Det kan både være fysisk og psykisk vold, og den psykiske vold er faktisk nok den sværeste, fordi den er så svær at fortælle videre - og det er der, hvor tværfaglighed og andre rammer for denne her gruppe, gør at vi kan noget særligt, fortæller ergoterapeut Susanne Newton.

Specialteamet i Rødovre hjælper ca. 40 borgere med komplekse problemstillinger i kommunen - borgere, som den almindelige hjemmepleje har svært ved at tilbyde den optimale hjælp, fordi de kan være verbalt eller fysisk udadreagerende. Teamet, der arbejder tværfagligt, består af 16 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder sygeplejersker, hjemmesygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger og ergoterapeuter, der alle selv har valgt at arbejde med denne gruppe borgere.

En del af succesen i specialteamet i Rødovre kommune er rammerne og måden arbejdet er organiseret på, med et højt informationsniveau, daglig kommunikation og og detaljeret forberedelse, hvor teamet taler sammen og mødes i overlap og sammen lægger en plan for alle borgere.

De borgere, der før skabte et dårligt arbejdsmilog som medarbejderne i den almindelige hjemmepleje havde svært ved at hjælpe, er stadig krævende i forhold til andre borgere, men de er ikke længere en belastning, fordi Specialteamet har udviklet nye strukturer og organiseringsformer og en fælles faglighed, der virker i samarbejdet med borgerne.

På næste side kan du høre de overvejelser, der har knyttet sig til driften og oprettelsen af teamet.

Metoder mod vold > Håndtering > 2. Specialteam i praksis