Beredskabsplan i praksis

I Holstebro er beredskabsplanen ofte på dagsordenen i afdelingen Visitation og Rådgivning under Socialforvaltningen. Og planen handler ikke bare om, hvad man gør, når skaden ER sket.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 2. Beredskabsplan i praksis

I Holstebro Kommune har Socialforvaltningen en overordnet beredskabsplan, som danner grundlag for lokale beredskabsplaner i de forskellige enheder. I Visitation og Rådgivning, der er myndighedsafdelingen for det specialiserede socialområde, har man således lavet sin egen beredskabsplan, hvor der blandt andet er afsnit om alarmer, politianmeldelse og omsorgspersoner. Alt sammen relevant, når der har været en episode.

Beredskabsplanen indeholder dog også forebyggende anvisninger til medarbejderne; metoder til at nedtrappe og undgå konfliktsituationer - og vejledninger til medarbejdernes dialog og samarbejde med borgerne, for eksempel til hjemmebesøg.

Beredskabsplanen er løbende på dagsordenen for at alle medarbejdere føler ejerskab og det har stor betydning siger Lena Skovgaard, socialrådgiver og tillidsrepræsentant:

- Vi er blevet bedre til at tale om tingene. Det er ikke længere et nederlag, hvis jeg har en borger, som kan virke truende på telefonsvareren. På den måde er vi en enhed, der arbejder sammen, siger socialrådgiver Lena Skovgaard, der er tillidsrepræsentant.

For medarbejderne i afdelingen har selve kommunikationen afgørende betydning for deres tryghedsfølelse. Internt at man deler og taler med hinanden i stedet for at holde tingene for sig selv. Og eksternt, at man som medarbejder forsøger at sætte sig i borgernes sted, for det er afgørende for at konfliktnedtrappe, at man forstår hvor den anden taler fra, forklarer Jannie Bek Kirkegaard, socialrådgiver og arbejdsmiljørepræsentant i afdelingen for Visitation og Rådgivning og siger:

- Mange af vores borgere er simpelthen så dårligt fungerende, at de ikke kan stoppe sig selv. Så vi skal hjælpe dem med at stoppe, så de ikke kommer ud i  situationer, hvor vi kan blive nødt til at politianmelde dem.

På næste side kan du høre om nogle af overvejelserne i forbindelse med brugen af beredskabsplanen.

Metoder mod vold > Håndtering > 2. Beredskabsplan i praksis