Alle udgivelser

Nedenfor ser du alle udgivelser på Viden på Tværs. Udgivelserne stammer fra projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet – herunder udgivelser i regi af Fremfærd. Vil du nøjes med at se udgivelser inden for en bestemt kategori, så brug valgmulighederne i menuen.

Kerneopgaven i forandring
Sorø Kommune har indført en model for samarbejdsmøder, hvor medarbejdere på tværs af fire afdelinger laver helhedsorienteret sagsbehandling sammen med borgeren. Det er ikke bare en ny metode at arbejde efter, men det er i høj grad også et kulturforandringsprojekt. Læs hele serien af artikler om projektet her.
Få udviklingsværktøj om ny teknologi
Ny teknologi giver kommunale entreprenørenheder mange nye muligheder. Her kan du downloade inspirationskort, der kan bruges til at kickstarte dialogen på arbejdspladsen om den måde, I bruger eller vil bruge teknologi på.
Psykiatri på Tværs
Det betaler sig at arbejde på tværs. Det viser erfaringerne fra 33 projekter fra 'Psykiatri på tværs'. Få inspiration og tips til, hvordan jeres arbejdsplads bliver bedre til at arbejde på tværs.