SPARK

SPARKs konsulenter

Mød konsulenterne i SPARK

SPARK blev til i 2015 og består af en række konsulenter. Læs her om konsulenterne og få overblik over, hvor de kommer fra.

Af SPARK 13/04/2016

Vi er erfarne facilitatorer i processer omkring psykisk arbejdsmiljø. Sammenhængskraften i SPARK gør, at vi bygger videre på hinandens viden og erfaringer. Det betyder, at vi tilstræber at bringe alle kompetencer i spil i den enkelte konsulents samarbejde med jer, når det er relevant.

Navn: Mille Trøst Simonsen

Titel: SPARK-konsulent

 

Navn: Ole Henning Sørensen

Titel: SPARK-konsulent             

 

Navn: Louise Worm

Titel: SPARK-konsulent             

 

Navn: Hanne Nørlem-Sørensen

Titel: SPARK-konsulent

 

Navn: Karin Thomassen

Titel: SPARK-konsulent

 

Navn: Anne Brock-Jørgensen

Titel: SPARK-konsulent

 

Navn: Marlene Skytte Schoop         

Titel: Sekretariatsleder           

 

Kontakt: 

info@sparkweb.dk
SPARK
Studiestræde 3. 3. sal
1455 København K

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.