MED-håndbog 2013 kommuner

MED-håndbog 2013 - kommuner

Håndbogen om medbestemmelse og medindflydelse giver klar information om de regler, der gælder for medarbejdernes repræsentanter og for MED-systemet i kommunerne. Der gælder andre regler for regionerne, og dem kan du læse om i regionernes MED-håndbog.

Af Personaleweb 06/02/2014
KL,
KTO

MED-håndbogen indeholder rammeaftalen om medbestemmelse og medindflydelse og protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse. Den henvender sig til dig, der vil læse om de aftaler, der gælder for kommunerne.

I håndbogen får du en vejledning i, hvordan du skal fortolke rammeaftalen, da den er ledsaget af KL’s og KTO’s fælles kommentarer.

Overblik over håndbogen

  • Forordet i MED-håndbogen opridser blandt andet ændringer i regelsættene om både tillidsrepræsentanter og om medindflydelse og medbestemmelse.
  • Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse bliver vist og kommenteret i starten af håndbogen.
  • Kapitel 1 fortæller om rammeaftalens område, formål m.v.
  • 2. kapitel handler om medindflydelse og medbestemmelse, herunder reglerne om information og drøftelse og om retningslinjer.
  • 3. kapitel viser bestemmelserne om tillidsrepræsentanter.
  • De centrale parters opgaver og kompetencer bliver beskrevet i kapitel 4.
  • Aftalens ikrafttræden bliver omtalt i kapitel 5.
  • Protokollater og bilag til rammeaftalen er tilgængelige bagerst i publikationen.
  • Sidst i håndbogen er der et stikordsregister.
Læs MED-håndbogen 2013 - Kommunerne
Om MED-håndbogen 2013 - Kommunerne

MED-håndbogen 2013 er udgivet af KL og KTO.

Håndbogen er opdateret på baggrund af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2011, der ændrede reglerne for tillidsrepræsentanter og om medbestemmelse og medindflydelse.