Mangfoldighed

RoLM - Cases

Læs en række cases om at arbejde med mangfoldighed og lad jer inspirere. De forskellige cases tager alle udgangspunkt i den fiktive Ankersø Kommune og de fem faser og tilhørende værktøjer.

Af Personaleweb 06/01/2010
KL,
KTO

Den første case handler om Ankersøs Kommunes arbejde med at undersøge den eksisterende mangfoldighedspolitik og at definere en overordnet strategi for det fremtidige arbejde.

Den anden case viser, hvordan Ankersø Kommune har udvalgt indsatsområder, mens den tredje case viser, hvad Ankersø Kommune har gjort for at få implementeret strategi og indsatser.

I den fjerde case kan I læse, hvordan Ankersø Kommune har opgjort effekter, og i den sidste case, hvordan man har evalueret.

Læs cases om mangfoldighed
Oversigt over RoLM
Kontakt vedrørende RoLM

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, tlf. 3347 0614

Peter Lindrup, KL, pel@kl.dk, tlf. 3370 3395