Top banner
Folkemødet på Bornholm 2016

Hvordan kommer hr. Mortensen i Netto?

Publikum spillede med, da ny tværfaglig mødemodel fra Fremfærd Ældre blev demonstreret på Folkemødet på Bornholm.

Af Irene Aya Schou 20/06/2016
FOA,
Fremfærd

- Du er sygeplejersken Helle. Kan du fortælle lidt om denne borger, siger en kvinde og kigger indtrængende på en mand med briller og skæg.

Manden vender navneskiltet og læser, hvad der står på den anden side.

- Hr. Mortensen er benamputeret, har sukkersyge og problemer med vejrtrækningen. Han får hjælp døgnet rundt, men har et stort ønske om selv at kunne komme ned og købe ind. Der er ca. 450 meter ned til nærmeste Netto, siger han.

Kvinden, der er mødeleder, spørger ud i gruppen: Hvad der skal til for, at Mortensen kan komme ud at handle? Og hurtigt går snakken. Hver gang, en person siger noget, får vedkommende en gul "talebold” i hånden.

Scooter eller besøgsven

Vi er på Bornholm søndag formiddag. Nærmere betegnet Allinge. Folkemødet lakker mod enden, men i FOA-teltet ved Brandstationen er mødet netop begyndt – det tværfaglige rehabiliteringsmøde.

Mødet handler om, hvordan forskellige faggrupper koordinerer indsatsen omkring borgernes rehabiliteringsforløb. Det har to kommuner testet opskriften på i et projekt under Fremfærd Ældre.

Modellen demonstreres denne dag ved hjælp af tre professionelle mødeledere fra Bornholms Regionskommune og et veloplagt publikum.

Deltagerne bænkes ved tre langborde og får hver sin titel – nogle er sygeplejersker, andre social- og sundhedshjælpere, visitatorer eller ergo- og fysioterapeuter m.v.

De skal forholde sig til to borgercases, og efter godt 10 minutter er deltagerne ved det første bord enige om, at Mortensen måske kan få en scooter og en person (besøgsven), der kan støtte ham – foruden forskellige former for genoptræning.

Rollen som mødeleder

Helene Hoffmann, direktør i Type2dialog, der har stået for projektet, er godt tilfreds, da begge cases er diskuteret til ende, og mødelederne har lagt de gule talebolde tilbage i værktøjskasserne.

- Hold da op et engagement, der har været ved hvert eneste af de tre borde. I er gået ind i problemstillingerne og har forsøgt at koordinere på tværs, siger hun og smiler om kap med solen.

Karen Stæhr, sektorformand for Social og Sundhedssektoren i FOA og repræsentant for Fremfærd Ældre, er lige så begejstret.

- Jeg deltager i rigtig mange møder som sektorformand, og her kan vi lære noget. I holdt mødet struktureret, havde blik for borgeren og kom igennem dagsordenen på meget kort tid uden en masse snik-snak, siger hun.

De tre bornholmske mødeledere kommer op på scenen og fortæller samstemmende, at jobbet som mødeleder er udfordrende, men utrolig sjovt.

- Det sværeste er at holde fokus på fakta og ikke på, hvad man synes. Den stramme struktur gør, at man får fat i alle facetter omkring borgerens liv, siger de.

Bornholms ældrechef begejstret

I Bornholms Regionskommune, der har deltaget i projektet sammen med Gladsaxe Kommune, er de så glade for det tværfaglige rehabiliteringsmøde, at man nu ruller konceptet ud til hele øen – i første omgang i hjemmeplejen men om kort tid kommer plejeboligerne med.

- Denne mødemodel er en måde at strukturere og koordinere fagligheder, så vi bedre kan tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Og når medarbejderne kommer ud fra et tværfagligt rehabiliteringsmøde, siger de: Hold kæft, hvor gav det mening, og hvor var det sjovt, siger ældrechef Birgit Mortensen, der har rejst sig fra sin plads ved det første bord.

Helene Hoffmann understreger, at det kræver mod og stor arbejdsindsats at få modellen til at køre.

 - På hospitalet tænker man: Hvor svært kan det være? Vi holder en morgenkonference, men i hjemmeplejen er hverdagen noget anderledes og noget mere kompliceret.

For projektleder i Fremfærd Ældre Mie Andersen, FOA, er arrangementet på folkemødet udtryk for folkelighed, når det er allerbedst.

- Publikum deltager og prøver modellen af i stedet for blot at lytte til en paneldebat. Det var det, vi ønskede. Vi er godt tilfreds, siger hun.

Tværfaglig mødemodel demonstreres på Folkemødet 2016
Folkemødepå Bornholm
Om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde
Fremfærd Ældre logo
  • Fremfærd Ældre har finansieret projektet 'Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde', der er gennemtført i et samarbejde mellem Type2dialog, Gladsaxe Kommune og Bornholms Regionskommune.
  • Formålet er at udvikle og implementere en model, der sikrer, at faglige indsatser på tværs af målgrupper, ydelser og lovgivning koordineres med udgangspunkt i borgernes mål og rehabiliteringsplan.

Læs om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde på siden her.