De har fået støtte: Projekter, der gør borgere med komplekse problemstillinger til medskabere

Fem projekter fra fem forskellige kommuner har fået støtte fra Fremfærd Særlige Behov.

Af Mia Dalby Larsen 10/09/2015
Fremfærd

Projekterne har fået støtte til aktiviteter og tiltag, som ser borgere med komplekse problemstillinger som aktive medskabere af den velfærd, de lever med. De fem projekter er:

Slagelse Kommune – Ressourcer i spil, bliv agent i eget liv
I Slagelse Kommune ønsker man at udvikle nye måder at samarbejde med borgere med følger efter erhvervet hjerneskade og følger efter andre neurologiske lidelser. Målgruppen i projektet har oftest også misbrugsproblemer og/eller psykiske problemer – derfor er en række forvaltninger involveret. Der søges midler til bl.a. at afprøve særlige samtalemetoder og om man med fordel kan gennemføre samtalerne med borgerne uden for vanligt kommunalt regi, fx på en virksomhed eller et sportsområde.

Greve Kommune - Samskabelse med velfærdsteknologi i fremtidens botilbud
I Greve Kommune er man i gang med at opføre et nyt botilbud til unge over 18 år med fx asperger syndrom, ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. I opførelsen af det nye botilbud ønsker man fra starten af at indtænke, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan være en del af det nye botilbud til glæde for medarbejdere og fremtidige beboere. Derfor søger man støtte til afholdelsen af en række workshops samt værkstedsforløb, hvor medarbejdere, borgere, pårørende, forvaltningen og bygherre i fællesskab kan indtænke velfærdsteknologi. Værkstedsforløbene skal også bruges til at undersøge, hvilke kerneopgaveydelser medarbejderne og lederne skal levere i samspil med beboerne, så beboerne gennem velfærdsteknologi skal blive aktive samskabere af egen og andres velfærd.

Vejle Kommune – Design af Udviklinger 
I Vejle Kommune har man i flere år arbejdet med at udvikle det specialiserede handicapområde og sætte borgernes ressourcer i spil. Vejle Kommune søger støtte til at udbygge det igangværende arbejde og herved understøtte, at medarbejdere og borgere i fællesskab designer fremtidige velfærdsydelser, som realiserer borgernes potentialer for fortsat udvikling. Vejle Kommune har søgt penge til uddannelse for medarbejdere, og til udvikling og afprøvning af nye ideer til, hvordan samarbejdet kan se ud i fremtiden.

Horsens Kommune – Mere normal 
Horsens Kommune vil gennemføre en gennemgribende kulturændring for deres 450 medarbejdere, der arbejder med Handicap- Psykiatri og Socialt Udsatte (HPS). Kommunen har en ambition om, at medarbejderne i deres arbejde med borgere med funktionsnedsættelser skal tage afsæt i borgernes ønsker og drømme – og sætte borgernes ressourcer i spil. Der er søgt penge til uddannelse af  medarbejdere samt videoproduktion.

Lolland Kommune – Helhedsorienteret støtte til familier med komplekse problemstillinger
I Lolland Kommune ønsker man at arbejde ud fra et helhedsorienteret syn på familien. Hvis mor eller far har et misbrug eller en psykisk lidelse, er det måske der, man skal begynde, hvis man vil hjælpe barnet, der har problemer i skolen eller i daginstitutionen. Derfor søger Lolland Kommune støtte til at samle medarbejdere på tværs af sektorer, der er i berøring med familien, samt familien selv – målet er, at man i fællesskab ud fra Familiedialogen udvikler en beskrivelse af det gode forløb, der giver læring om, hvordan man på tværs af forvaltninger kan lave en helhedsorienteret indsats.

Projektet Borgere med komplekse problemstillinger som medskabere af velfærd

Puljen til projekter, der sigter mod at se borgere med komplekse problemstillinger til medskabere af velfærd er forankret i Fremfærd Særlige Behov.

Kontakt:

Maj Fjordside, KL, telefon: 33703851, mjf@kl.dk.

Hans Jessen, Sundhedskartellet, telefon: 46954061, hje@sundhedskartellet.dk

Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her