Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress - en vejledning til MED og SU

Det er arbejdsgiverens ansvar at beskytte de ansatte mod arbejdsbetinget stress. Initiativerne skal planlægges og føres ud i livet i samarbejde med de ansatte og tillidsvalgte. Denne vejledning hjælper ledere, MED og SU på vej.

Af Personaleweb 30/03/2007
Danske Regioner,
KL,
KTO

Arbejdsgiveren skal beskytte de ansatte mod problemer, der kan opstå som følge af arbejdsbetinget stress. Men de konkrete initiativer på arbejdspladsen skal planlægges og føres ud i livet i samarbejde med de ansatte og tillidsvalgte.

De vedtagne retningslinier skal indeholde mål og initiativer mod arbejdsbetinget stress og overvejelser om konstant at evaluere de vedtagne retningslinier og initiativer mod arbejdsbetinget stress. Bl.a. for at vurdere om ressourcerne bliver udnyttet effektivt.

I vejledningen 'Arbejdsbetinget stress' kan du blandt andet læse, hvordan arbejdsbetinget stress kan identificeres, forebygges og håndteres. Og I får redskaber til, hvordan I selv udformer retningslinier herfor.

HovedMED/HSU skal tage stilling til, hvordan retningslinjerne skal se ud, og hvordan de realiseres. Det giver muligheder for selv at finde den form og det indhold, der passer bedst til arbejdspladsen. Arbejdet skal koordineres med sikkerhedsudvalget i de tilfælde, hvor udvalgene ikke er slået sammen.

Målet er at øge opmærksomheden og forståelsen hos arbejdsgivere, ansatte og tillidsvalgte om arbejdsbetinget stress. Og samtidig give dem værktøjer til hvilke signaler, der indikerer arbejdsbetinget stress.

Læs vejledningen "Arbejdsbetinget stress"
Om vejledningen "Arbejdsbetinget stress"

Vejledningen er målrettet Hoved-MED-udvalget og HSU i kommuner og regioner. Vejledningen skal ses i forlængelse af SU- og MED-aftalen fra 2005 med tilhørende protokollat, som siger at MED/SU skal fastlægge retningslinier for en samlet indsats mod arbejdsbetinget stress.

Vejledningen er udgivet i 2007 af Det Personalepolitiske Forum.

Kontakt vedrørende vejledningen "Arbejdsbetinget stress"

Anne Kathrine Kragh Petersen, Danske Regioner, regioner@regioner.dk, 3529 8100

Flemming Blønd, KL, kl@kl.dk, 3370-3370

Henrik Carlsen, hc@kto.dk, 3347 0617