Fremfærd

Fremfærd Særlige Behov

Fremfærd Borgere med særlige behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v.

Af Fremfærd 27/05/2016

Ekspertområdet fokuserer blandt andet på forholdet mellem specialiserede tilbud og inklusion. Det handler ikke mindst om tværfagligt samarbejde – og om åbenhed over for andre faggrupper og tilgange.

Ekspertområdet arbejder med projekterne: 

  1. Projekt nyspecialisering og inklusion, eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer – med fokus på, hvordan specialiserede faglige kompetencer kan få normalområdet til at fungere, når det skal rumme borgere med særlige behov.
  2. Sæt borgere og medarbejdere i samspil – der handler om at udvikle en model for den gode borgerinddragelse og afprøve den på målgruppen.
  3. Projekt virtuel alkoholbehandling i kommunerne – om potentialerne i virtuel rådgivning i forbindelse med alkoholbehandling.
  4. Projekt Botilbud - Læringsmateriale til inspiration af faglig udvikling på botilbud, hvor målet er på baggrund af best practice at udvikle et læringsmateriale om hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes.

Godkendte projektbeskrivelser i Fremfærd Borgere med særlige behov kan downloades øverst til højre.

Deltagere i Fremfærd Særlige Behov

Jacob Møller  Formand for Fremfærd Borgere med særlige behov  Konsulent, KL
Tlf: 3370 3216  Email: jcm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Benny Andersen  Næstformand i Fremfærd Borgere med særlige behov  Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf: 7248 6801  Email: forbundsformanden@sl.dk  www: http://www.sl.dk

Line Freja Rasmussen  Socialfaglig konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf: 7248 6866  Email: lfr@sl.dk  www: http://www.sl.dk

Niels Kjeldsen  Chefkonsulent, Psykologforeningen
Tlf: 2720 8586  Email: nik@dp.dk  www: http://www.dp.dk

Nanna Mørch  Konsulent , FOA
Email: nanm@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Michael Haas  Forhandlingssekretær, 3F
Tlf: 8892 0168  Email: michael.haas@3f.dk  www: http://www.3f.dk

Bjørn Hansen  Forretningsudvalgsmedlem, Danmarks Lærerforening
Tlf: 5047 8503  Email: ebh@dlf.org  www: http://www.dlf.org

Birgitte Conradsen  Næstformand, BUPL
Tlf: 3546 5129  Email: bco@bupl.dk  www: http://www.bupl.dk

Tina Nør Langager  Formand, Ergoterapeutforeningen/Sundhedskartellet
Tlf: 5336 4974  Email: tnl@etf.dk  www: http://www.etf.dk

Christina Borries  Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer
Tlf: 4697 3803  Email: cbo@oao.dk  www: http://www.oao.dk

Niels Arendt Nilsen  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3799  Email: nan@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Steinar Eggen Kristensen  Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune
Tlf: 8915 1928  Email: steinar.eggen.kristensen@randers.dk  www: http://www.randers.dk

Kate Bøgh  Social- og Sundhedsdirektør, Favrskov Kommune
Tlf: 8964 2101  Email: katb@favrskov.dk  www: http://www.favrskov.dk

Lone Becker  Direktør, Thisted Kommune
Tlf: 9917 4120  E-mail: lsb@thisted.dk  www: http://www.thisted.dk/

En repræsentant for Socialchefforeningen