Billund Builds Energy i praksis

Sådan gør "Børnenes Hovedstad" børn mere innovative

Hvordan giver man børn de bedste rammer for at være kreative, innovative og i stand til at tænke selv? Det forsøger de at finde ud af i "Børnenes Hovedstad", Billund, der netop har afsluttet flagskibsprojektet Billund Builds Energy.

Af William Meyer 01/03/2017

Der er efterspørgsel på børn, der er innovative, kreative og gode til at samarbejde. Men hvordan udvikler man de kompetencer hos børnene? Vi har set nærmere på, hvordan de gør i Billund Kommune. Her har de blandt andet afholdt ”Billund Builds Energy” i uge fem – en projektuge for dagtilbud og skoler i kommunen, som 3000 børn og 300 medarbejdere er med i.

Her skulle skoler og dagtilbud fortolke temaet ”energi”. De valgte selv, hvilke alderstrin og fag, der skulle være med i projektet.  Børnenes Hovedstad stod blandt andet for at tilbyde gratis kurser til fagpersonalet og oplægsholdere til børnene.

De tilbud takkede blandt andre Vorbasse Skole ja til. Vorbasse skole fik derfor besøg af to ingeniører, der fortalte om henholdsvis magnetisme og olie – begge oplægsholdere arbejdede med deres emne til dagligt.

Eleverne tog godt imod oplæggene ifølge naturfagslærer på skolen Ane Kaps.

- Først var de lidt skeptiske, men de endte med at lytte og stille spørgsmål til begge oplæg. Der var endda lidt UU-vejledning over det.  Det giver for eksempel nogle elever blod på tanden, når en ingeniør fortæller, hvor meget han tjener.

Det primære formål med de eksterne oplæg var dog igen at danne de rigtige rammer for kommunens ”skabende verdensborgere”, forklarer Mette Højborg, der er direktør i Børnenes Hovedstad.

- Vores forhåbning er, at eleverne kan blive inspirerede af oplæggene, så de kan styrke deres egne projekter og idéer, fortæller hun.

På Vorbasse Skole er eleverne også i fuld sving med at arbejde på deres egne projekter, da Viden på Tværs kommer forbi. Ugens opgave er at finde på en problemstilling omkring energi og derefter forsøge at løse den.

Nogle elever har valgt at lave en vandmølle ud af skeer, nogle har lavet en form for cykeldynamo. Andre igen vil finde en metode til at lagre vindenergi – deres ambition med opfindelsen er at gøre Danmark CO2-neutral, fortæller de afslappet og med nogenlunde samme tonefald, som hvis de havde konstateret, at vejret var gråt udenfor.

-  Jeg håber, at vi med uger som denne bliver bedre og dygtigere til at skubbe børnene i retning af kreativitet og selvstændig tænkning, siger Ane Kaps.

Når man ser ud over klasseværelset, lader det til, at det er lykkedes for Ane Kaps og hendes kollegaer at sætte nogle kreative tanker i gang hos børnene. De er alle fordybede i at få deres små opfindelser til at fungere.

Kompetenceløft

 Strategien i forbindelse med Billund Builds Energy var at skabe de rette rammer for, at børn kunne udvikle deres kompetencer inden for kreativitet og kommunikation, samtidig med at man også løftede de fagprofessionelles kompetencer. Det fortæller Thomas Reintoft, Børne- og Kulturdirektør i Billund Kommune.

- Pædagogerne og lærernes kompetencer vil vi gerne løfte, så de i højere grad for eksempel bliver i stand til at lære fra sig gennem leg og kreative opgaver, fortæller han.

Konkret lod Børnenes Hovedstad fagpersonalet vælge ud fra et katalog af kurser, hvad de var interesserede i, og så blev kurserne afholdt på deres egen arbejdsplads. Og det var der en god grund til ifølge direktør i Børnenes Hovedstad, Mette Højborg.

- Det er vigtigt, at lærere og pædagoger er trygge ved metoden og deres rolle som facilitator for børnenes nysgerrighed. Derfor har det også været vigtigt for os at tilbyde kurser med høj faglighed, som skulle tage udgangspunkt i helt konkrete erfaringer, tanker og udfordringer på den enkelte institution, fortæller hun.

Det skulle gerne være en øjenåbner for, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde på denne måde og samtidigt have en god fornemmelse af det.

Thomas Reintoft

Ane Kaps var godt tilfreds med den form for kursus.

- Vi sad fire lærere på skolen og fik kurserne, så det var jo ren luksus fortæller hun.

Til gengæld er hun lidt ærgerlig over, at kurserne for hende kom sent i forløbet, hvilket gjorde det svært for lærerne at nå at få deres viden fra kurserne med i planlægningen af projektugen.

Børnenes Hovedstad

Billund Kommunes ambition om de skabende verdensborgere kommer dog ikke kun til udtryk i dette klasseværelse. I alt fra projekter som en børnejournalistuddannelse til selve byens fysiske udvikling, har man i kommunen forsøgt at inddrage og danne børnene.

- Hvis der skal bygges en ny bydel, spørger vi ”hvad er det, børn synes er fedt? ”, ”hvordan synes de, at det skal være?”. Vi forsøger at skabe børneinddragelse på børnenes præmisser, forklarer Thomas Reintoft.

Ved at køre store projekter som Billund Builds, der spænder over hele kommunen, har man ifølge Thomas Reintoft mulighed for tiltrække folk udefra som forskere og eksperter.

På billedet: Ane Kaps og to elever. Foto:  Maria Tuxen Hedegaard, Børnenes Hovedstad

Gratis oplæg

Det to oplægsholdere på Vorbasse skole er medlemmer af foreningen ”Engineer the Future”, som tilbyder gratis oplæg til alle landets skoler.

Hvad er Børnenes Hovedstad?

Børnenes Hovedstad er et samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden som kombinerer et lokalt fokus på børn med globale samarbejder om at udvikle børns leg, læring og kreativitet.

Børnenes Hovedstad arrangerer forskellige projekter i kommunen, der skal gøre børn til, hvad de kalder for skabende verdensborgere.

Derudover sørger Børnenes Hovedstad for videndeling af de resultater, som kommer ud af deres projekter, så andre kommuner kan få inspiration fra dem. Læs mere om Børnenes Hovedstad og deres tidligere projekter her

Viden fra tidligere projekter

Her kan du finde viden og rapporter fra tidligere projekter, som Billund og Børnenes Hovedstad har afholdt:

Billund Builds Music - I 2015 blev det første Billund Builds-projekt afholdt

Børnejournalistuddannelsen - Folkeskoleelever fra hele landet blev tilbudt undervisning i journalistik og kom i små praktikforløb

Participation in the Classroom Context -  Artikel med konkrete anbefalinger til, hvordan man i en aktivitets tilrettelæggelse og udførelse kan bruge designtænkning til at give børn kompetencer som idé-generering, problemløsning og formidling.