Unge med særlige behov

Familiecenter inddrager borgerne i behandlingen
Hos familiecentret i Silkeborg har de gode erfaringer med at indsamle dokumentation gennem digitale spørgeskemaer. Det har bevirket en øget inddragelse af borgerne i behandlingerne, og de indsamlede data kan nu i højere grad bruges aktivt i arbejdet med borgerne. Læs mere om deres erfaringer her.
Autister i praktik: Sådan gør vi
Flemming Rasmussen var egentlig gået på pension, da jobcentret i Vordingborg kontaktede ham. Kan du løse nogle opgaver for os? Selvfølgelig, svarede Flemming Rasmussen og oprettede et CVR-nummer. I dag åbner han jobdøre for unge med autisme.