Sygefravær

Tre værktøjer til vellykket peer education
Skal I godt i gang med at bruge metoden peer education, hvor I deler erfaringer med en anden arbejdsplads, så har proceskonsulent Gitte Hesselmann et bud på tre værktøjer, der giver en god og struktureret dialog.
Sygefravær - et pejlemærke for stress
I 2004 blev det et krav, at sygefravær skal indgå i arbejdspladsernes lovpligtige APV. Det har betydet, at sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær er blevet mere tydelig, og indsatsen prioriteres nu på det regionale og kommunale område.
Sygefravær er vendt til nærvær
Greve Kommune har sat fokus på sygefraværskulturen. Med dialog om sygefraværskultur og klare retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere skal håndtere sygefravær, er det lykkedes at sænke sygefraværet med 18 pct.