Stress

Sygefravær - et pejlemærke for stress
I 2004 blev det et krav, at sygefravær skal indgå i arbejdspladsernes lovpligtige APV. Det har betydet, at sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær er blevet mere tydelig, og indsatsen prioriteres nu på det regionale og kommunale område.
Aftaler om stress
Arbejdspladser skal aftale retningslinier for den samlede stressindsats – dvs. identifikation, forebyggelse og håndtering af problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Det fremgår af overenskomstens protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress.
Sådan kan den enkelte tackle stress
For den enkelte handler håndtering af arbejdsbetinget stress om, hvordan man kan tackle ubalancen mellem sine ressourcer i form af fx tid, kvalifikationer og kompetence med de krav, som arbejdet stiller.
Lederen som personaleansvarlig
- Det er svært at måle en god eller dårlig personaleledelse. For hvordan sætter vi pris på den? Pris på personaleomsætning, fravær og ineffektivitet på den ene side, og på den anden side, hvordan måles lederens 'sætten pris på' medarbejderen, spørger Henrik Holt Larsen, professor ved Copenhagen Business School. Han er dog ikke i tvivl om, at lige præcis den offentlige sektor stiller høje krav til sine ledere.
Man bør udstille sine svagheder
Alle på et hold har et ansvar for indsatsen og hinanden. Derfor er empati og sociale kompetencer lige så vigtige egenskaber som faglig dygtighed, mener tidligere fodboldtræner Poul Hansen.