Medindflydelse

Åbenhed er nøglen til rummelighed
Én ud af ti medarbejdere i Entreprenørservice i Slagelse Kommune kan være medarbejdere på særlige vilkår. Det er muligt, fordi alle på arbejdspladsen er gjort til aktive medspillere.
De sværmer om kerneopgaven i Silkeborg
En aftale mellem Silkeborg Kommune og seks fagorganisationer vil give medarbejderne større indflydelse på deres arbejde. Aftalen har MED-systemet som omdrejningspunkt, hvor det at arbejde med såkaldte sværme er en ny arbejdsmetode.
Åbne MED-møder styrker tilliden
Et forsøg med åbne punkter til lokale MED-møder i en områdeenhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har gjort det lidt mere gennemskueligt for medarbejderne, hvad MED egentlig går ud på.