Kerneopgaven i hverdagen

Derfor er det svært at prioritere efter kerneopgaven
Prioriteringen af, hvad vi gør på vores arbejde, er guidet af en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er. Sådan er det ideelt set, men virkeligheden er en anden, siger sociolog, der har forsket i sammenhængen mellem kerneopgave og arbejdspraksis.
Her bliver dagtilbud til digitale laboratorier
I Vejle Kommunes dagtilbud har man taget en særlig eksperimenterende tilgang til sig. Tilgangen går blandt andet ud på, at pædagogerne sammen med børnene eksperimenterer sig frem til nye måder at bruge digitale medier på.