Kerneopgaven i hverdagen

Kommune: Alle skal kende deres kerneopgave
Borgerfokus, faglighed og øje på det fælles mål. Det er ord, som alle medarbejdere i Mariagerfjord Kommune vil høre i de kommende år. I kommunen har man valgt at bruge begrebet kerneopgaven som udgangspunkt for udvikling og diskussion om, hvordan institutionerne skal løse deres opgaver i fremtiden.
Her bliver dagtilbud til digitale laboratorier
I Vejle Kommunes dagtilbud har man taget en særlig eksperimenterende tilgang til sig. Tilgangen går blandt andet ud på, at pædagogerne sammen med børnene eksperimenterer sig frem til nye måder at bruge digitale medier på.