Effektive arbejdsgange

Acceleration: Derfor har vi så travlt
I Hørsholm Kommune arbejder man med målstyring, og det har betydning for, hvordan man taler om tid og tænker om tid. Lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, Niels Thygesen giver her en analyse af, hvordan målstyring og vores opfattelser af tid bidrager til, at vi skynder os rigtig meget
Fokuserer på afdelingens kompetencer
I Natur og Miljø i Hedensted Kommune har de udviklet et system, der giver et samlet overblik over alles kompetencer. Det giver mulighed for at sikre, at der hele tiden er de rette kompetencer tilstede til at løse opgaverne. Samtidig bliver den enkelte medarbejder skarpere på, hvad hun kan.
Tre skridt til at bygge bro mellem siloer
For at forbedre kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt med struktureret arbejde på tværs af de såkaldte siloer, mener forfatter til ny bog. Her får du hans råd til de tre skridt, der skal til for at bygge bro mellem siloerne.
Tre råd til at samarbejde på tværs
Der bliver talt meget om, hvor vigtigt det er at samarbejde på tværs af sektorer og fag , og en ny bog forsøger at sætte fokus på, hvordan man gør. To af bogens forfattere giver her tre råd til dem, der skal igang med et tværgående innovationsprojekt.