Top banner
bosted

Botilbud søges til projekt Fremtidens Boformer

Vil I deltage i arbejdet med afprøvning og udvikling af anbefalinger til god praksis?

Af Mette Voss 05/03/2018

Udvikling og afprøvning af anbefalinger

Frem mod august 2019 sætter projekt "Fremtidens Boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser" fokus på, hvordan den faglige indsats i botilbud kan udvikles og nytænkes, når fokus især er på borgernes selvbestemmelse og selvstændighed. Vi søger botilbud, der vil være med til at afprøve og udvikle en række anbefalinger til god praksis.

Anbefalingerne er udviklet i projektets første fase på baggrund af DEFACTUMs kortlægning af ni interessante praksisformer. I skemaet længere nede kan I se de ni praksisformer - og se hvilke botilbud der arbejder med de ni praksisformer. I skal vælge én af praksisformerne, I gerne vil arbejde med.

Praksisformerne belyser bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvordan inddrager et botilbud de ressourcer, der findes i lokalsamfundet?
  • Hvordan sætter et botilbud fokus på borgernes håb og drømme?
  • Hvilke strategier kan ledelsen tage i brug i samarbejdet med pårørende?
  • Hvordan opnår medarbejderne en fælles tilgang til hverdagssituationer?

Hvad indebærer forløbet for dit botilbud?

I forpligter jer til at etablere en udviklingsgruppe med deltagelse af ledelse, medarbejdere og meget gerne borgere. Udviklingsgruppen får støtte fra DEFACTUM i alle faser af arbejdet med at afprøve praksisformen. Udover faglig udvikling, giver forløbet jer kompetencer i forhold til systematisk arbejde med implementering.

Forløbet indebærer derfor at I:

  • prioriterer ledelsesmæssig opmærksomhed
  • afsætter ressourcer til at udviklingsgruppen kan mødes til implementering og udvikling af praksisformen.

Udviklings- og afprøvningsfasen

I marts 2018 starter projektets udviklings- og afprøvningsfase. Her samarbejder DEFACTUM med de udvalgte botilbud i ca. 1 år om at afprøve og udvikle de gode eksempler på praksis.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om mulighederne for at være med, er du velkommen til at kontakte projektleder Kirsten Overgaard fra DEFACTUM, tlf. 21526974, e-mail Kirsten.Overgaard@stab.rm.dk.

Hvem står bag?

KL og Socialpædagogernes Landsforbund gennemfører projektet i fællesskab i regi af Fremfærd – Borgere med Særlige Behov. DEFACTUM i Region Midtjylland er udførende.